Cum se schimbă salariile BUGETARILOR de la 1 august. GRILA SALARIZARE MEDICI şi PROFESORI

FreshNews

Aproximativ 650.000 angajați din sistemul bugetar vor beneficia, din luna august, de înlăturarea inechităților salariale.   Vă prezentăm principalele modificări din salarizarea bugetarilor. 


Prevederile OUG se vor aplica în două etape, astfel încât o parte dintre acestea vor intra în vigoare la 1 august 2016, urmând ca întreaga grilă de salarizare să fie aplicată din ianuarie 2017. Impactul bugetar al aplicării actului normativ, pentru anul viitor, va fi de 2,6 miliarde de lei.
Aproximativ 650.000 salariați din cadrul tuturor familiilor ocupaționale vor beneficia, începând cu luna august 2016, de efectele restructurării sistemului de salarizare pentru personalul bugetar, prin aprobarea Ordonanței de Urgență care modifică și completează OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.
Cum se schimbă salarizarea pentru personalul cu funcţii din Sănătate
Conform ordonanţei, sunt propuse salarii de bază cuprinse între 4.100 lei și 5.105 lei pentru un medic primar și un medic primar dentist, între 2.036 lei și 2.535 lei pentru un farmacist, între 2.760 lei și 3.437 lei pentru un asistent medical, între 1.896 lei și 3.608 lei pentru un profesor. Cuantumul acestor salarii diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.
Ordonanţa prevede stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice va fi între 2.364 de lei şi 2.944 de lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical între 1960 lei şi 2441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi între 4.371 lei şi 5443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcţie de specializare, grad şi vechime şi este completat cu diferite sporuri.
Un medic primar gradaţia 5 va avea o creştere de 914 lei, un medic specialist gradaţia 5 va avea o creştere de 557 lei, în timp ce medicul rezident anul VI-VII va avea o creştere salarială de 746 lei. Doctorul rezident anul III va avea salariul mare cu 294 lei, iar medicul rezident anul I cu 312 lei, potrivit Ministerului Sănătăţii.
Pentru medicii rezidenţi s-a majorat plafonul de la care se acordă bursa de rezident până la 4.749 lei, menţinându-se valoarea lunară a bursei de 670 lei.
"Pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar au fost stabilite salarii de bază pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradaţii diferenţiate pe unităţi clinice, unităţi neclinice, servicii de ambulanţă şi structuri de primiri urgenţe, anatomie patologică şi medicină legală", scopul măsurii fiind stimularea ocupării posturilor în spitalele unde se constată deficit de personal, fiind vorba despre "secţiile sau compartimentele cu paturi de ATI/TI şi de transport neonatal. Personalul din aceste unităţi va fi inclus în capitolul serviciilor de ambulanţă şi compartimentelor de primiri urgenţe şi vor primi salarii de bază mai mari", a mai precizat Ministerul Sănătăţii.
În ceea ce priveşte sectorul Educaţiei, se acordă şi în acest caz o creştere suplimentară de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul de învăţământ.
Totodată, potrivit noii grile de salarizare, un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, are începând de luni un salariu de bază între 1.896 şi 2.361 lei, iar un profesor debutant între 1.700 şi 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ între 6-10 ani, salariul de bază va fi între 2.991-3.465 lei şi va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.

În situaţia în care salariul brut determinat potrivit OUG este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017. În total, de prevderi vor beneficia aproximativ 280.000 de cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământ.
Ministrul Mihnea Motoc a precizat că la Ministerul Apărării Naţionale sunt aproximativ 33.000 de potenţiali beneficiari ai ordonanţei de urgenţă privind salariile din sistemul bugetar.
"La Ministerul Apărării Naţionale potenţialii beneficiari, în număr de aproximativ 33.000, vor primi începând cu luna august 2016, 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit în plată la nivelul anului 2009, iar diferenţa de 50% începând cu luna august 2017. După identificarea sumelor necesare, vom continua demersurile necesare pentru eliminarea şi a celorlalte disfuncţionalităţi atât în interiorul fiecărei instituţii, cât şi în cadrul familiei ocupaţionale", a scris ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc, pe contul său de Facebook.
În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea diferenţelor de salarizare se face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situaţia în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.
Conform documentului, un profesor universitar pleacă de la un salariu de bază de 2.991 lei și ajunge la 6.935 lei, iar un asistent universitar pornește de la 2.095 lei și se oprește la 2.762 lei. Un rector va avea un salariu de bază între 7.662 lei și 8.819 lei, iar un decan va avea între 6.474 lei și 7.662 lei. 
O infirmieră va avea un salariu de bază între 1.365 lei și 1.718 lei, iar un brancardier va avea între 1.360 lei și 1.693 lei.
Dascălii vor vedea primele creşteri salariale de la 1 august, urmând ca a doua tranşă să vină tocmai în ianuarie 2017! Aceste creşteri fac parte din corecţiile salariale, a declarat ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, la o conferinţă de presă de la Guvern.

Salarii pentru profesori și personalul didactic auxiliar de la 1 august 2016

Un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, va avea un salari de bază între 1.896 și 2.361 lei.
Un profesor debutant va avea un salari cuprins între 1.700 și 2.117 lei.
Un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6-10 ani va avea un salariu de  bază între 2.991-3.465 lei, dar acesta va crește gradual, în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.
De asemenea, în cazul debutanților în educație salariile vor crește cu 10%, astfel încât să fie atrași de o carieră în învățământ.
Dacă salariile de bază stabilite în grila de salarizare sunt mai mici sau egale, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.
Potrivit Guvernului, se elimină inechitățile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice și personal auxiliar din învățământ.
Bonusuri pe bază de performanță
Angajații din sănătate ar urma să primească și bonusuri bazate pe criterii de performanță de la 1 ianuarie 2017. Cadrele didactice vor primi bonusuri din ianuarie 2018.
Bonusurile vor fi acordate de ordonatorii de credite anual, semestrial și trimestrial în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții.
Condițiile de reformă și criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației și vor fi aprobate de Guvern.
"De la 1 august intră în vigoare toate corecţiile disfuncţionalităriţor în ceea ce priveşte încadrarea de vechime şi salarii. La Educaţie, am definit grila integral în mod similar cu cea de la sănătate, iar 50% din aceste creşteri intră de la 1 august 2016, şi restul intră în decembrie 2017. Creşterile se referă la corecţiile salariale pentru ce aflaţi la baza de jos a piramidei. De la 1 ianuarie 2018 e luat în calcul şi bonusul de performanţă”, a spus Dragoş Pîslaru.
Sindicatele spun, însă, că majorarea e un mizilic. Simion Hănescu, preşedintele Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a explicat, pentru Mediafax, că aceste creşteri vor însemna, în medie, 5% în plus la salariile actuale.
"Principala nemulţumire a colegilor din Educaţie nu e legată de fondul problemei. Ce am zis că facem, acest lucru am făcut, problema lor e legată de termen, aşa cum e la Sănătate. Am explicat motivele pentru care nu se poate acest lucru. Nu discutăm de creşteri procentuale. În sectorul de Educaţie este vorba de eliminarea unei legi speciale şi înlocuirea acesteia cu un sistem care să facă un pas înainte spre legea salarizării unitare. Cred că acest lucru, împreună cu punerea accentului pe debutanţi, pe cei cu cele mai mici salarii, reprezintă punctul cheie", a declarat Pîslaru.


Conform Ministerului Muncii, ordonanţa de urgență care are ca scop îndreptarea erorilor făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar. Documentul este elaborat în urma consultărilor avute cu reprezentanții tuturor familiilor ocupaționale.cheltuiala bugetară cu aplicarea noilor măsuri este estimată la 873 milioane lei în anul 2016 și 2,6 miliarde lei în 2017. 
Modificările aduse de noul act normativ au în vedere, în principal:
I. Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin: 
- eliminarea inechităților de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice sau unităţii  pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare; 
-  în cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea  diferențelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situația în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016;
- eliminarea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupațională Apărare, ordine publică și siguranță națională. Astfel, pentru  personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017;
-  reglementarea situaţiei pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.
II. Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016,  prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente, prin:
- stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unități clinice va fi între 2.364 lei și 2.944 lei, în funcție de vechime, iar al unui asistent medical între 1960 lei și 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe va fi între 4.371 lei și 5.443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.
- în situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016;
-  stabilirea tranșelor de vechime în muncă în concordanță cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  Se elimină inechitățile salariale pentru toți cei aproximativ 163.000 de angajați din sistemul de sănătate;
- cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat  este stabilit la nivelul de 4.749 lei;
- se reglemententează situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază.  Acestea se vor desfășura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă; personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.
III. Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, prin:
- stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente; De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 și 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 și 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6-10 ani, salariul de  bază va fi între 2.991-3.465 lei, va crește gradual, în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 lei;
- stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul de învăţământ;
- în situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare mai sunt mici sau egale decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016;
- în cazul în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017; Se elimină inechitățile salariale pentru aproximativ 280.000 cadre didactice și personal auxiliar din învățământ;
- reglementarea acordării indemnizaţiei pentru învăţământul special (15% din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25% din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege.
IV. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, şi pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018.  Astfel:
- ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă  şi a criteriilor de performanță; 
- condițiile de reformă și criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului; 
-  premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului; 
- premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță.
O altă noutate este înființarea registrului general de evidență al persoanelor plătite din fonduri publice pentru a avea o evidență clară a angajaților din sistemul bugetar. Modul de aplicare va fi stabilit prin Hotărâre a Guvernului.
Negocieri cu sindicatele din asistenţa socială
Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit astăzi, 17 iunie, cu reprezentanții sindicatelor din asistență socială afiliate Federației Publisind, care au protestat în fața instituției.
Principala nemulțumire a acestora este legată de noua ordonanță de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, care, potrivit liderilor sindicali, nu rezolvă inechitățile din sistemul asistenței sociale, ci le amplifică.
În cadrul discuțiilor, ministrul Muncii a evidențiat faptul că pentru aplicarea OUG 20/2016, alocarea financiară destinată eliminării disfuncționalităților din administrația publică locală și asistența socială este a treia ca dimensiune după domeniile sănătate și educație, respectiv 379,2 milioane lei.
Reprezentanții angajaților din asistență socială susțin, totodată, necesitatea alcătuirii unui plan de acțiune pe termen scurt și lung, precum și încheierea unui contract colectiv de muncă la nivelul acestui sector de activitate.
Introducerea unei noi grupe de muncă pentru asistenții maternali, acordarea de vouchere de vacanță și impozite mai mici pentru salariații din domeniu se află, de asemenea, printre revendicările acestora.
Cele două părți au convenit să se întâlnească în data de 23 iunie, la ora 15.00, pentru noi discuții ce vor viza probleme specifice domeniului asistență socială.


Arunci mătasea porumbului? Iată câte beneficii are!

FreshNews

Arunci mătasea porumbului de fiecare dată când faci porumb fiert? Nu ar trebui să faci asta - Iată câte beneficii are pentru sănătatea ta!


Previne formarea pietrelor la rinichi - mătasea porumbului ajută la eliminarea lichidelor, prevenind astfel formarea pietrelor la rinichi. Dacă ai nisip la rinichi, ceaiul de mătasea porumbului te ajută să îl elimini.
Ajută la coagularea sângelui - mătasea porumbului conţine vitamina K în cantităţi foarte mari. Vitamina K ajută la coagularea sângelui, ceea ce înseamnă că rănile ţi se vor vindeca mai repede.
Reglează nivelul colesterolului din sânge - mătasea porumbului scade nivelul de colesterol, prevenind apariţia bolilor cardiovasculare.
Tratează infecţiile urinare - mătasea porumbului are proprietăţi antiinflamatorii şi diuretice, aşa că te va ajuta în cazul în care ai o infecţie urinară. Bineînţeles, mătasea porumbului trebuie folosită alături de un tratament medicamentos.
Cum se prepară ceaiul de mătase de porumb
1. Fierbe o cană de apă.
2. Adaugă mătase de porumb spălată în prelabil şi mai lasă să fiarbă preţ de 10 minute, la foc mic.
3. Strecoară ceaiul şi consumă-l fierbinte.
4. Pentru un gust mai plăcut poţi adăuga 1 linguriţă de zeamă de lămâie.Cum să ții furnicile la distanță cu 4 ingrediente din bucătărie

FreshNews

Odată cu venirea primăverii și trezirea la viață a naturii, și furnicile încep să îți dea bătăi de cap – Iată cum să le ții departe de casa ta cu aceste 4 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie!

Scorțișoară – furnicile nu agreează deloc mirosul de scorțișoară, de care fac tot posibilul să se țină departe. Așadar, pune câte o grămăjoară de scorțișoară în locurile prin care crezi că ar putea furnicile să pătrundă în casă.
Piper cayenne – cu aroma sa iute, piperul cayenne îndepărtează, de asemenea, furnicile.
Oțet – un amestec făcut dintr-o parte de oțet și una de apă, pulverizat pe traseul folosit de furnici pentru a pătrunde în casă, le va îndepărta.
Terciul de porumb - știu că sună ciudat însă, dacă faci o grămăjoară de terci într-un loc frecventat de furnici, acestea se vor grăbi șă îl devoreze și se vor împotmoli la plecare. Textura lipicioasă a terciului le va ține prizoniere.

CUTREMUR în PSD! Ponta ÎNDEAMNĂ la REVOLTĂ! Pe pagina de Facebook a Penalului curg VALURI de ÎNJURĂTURI și AMENINȚĂRI pentru Dragnea!FreshNews

Este delir pe pagina de Facebook a Penalului! Curg valuri de înjurături și amenințări la adresa lui Dragnea, liderul PSD! Constantin Ionescu „Dl Dragnea, un cameleon,om fals. cu doua fete chiar mai multe. Ponta sa nu aibe incredere in el.” „Singurul dusman din PSD e Liviu Dragnea, un om parsiv si las, a indepartat din partid toti politiccieni buni, pt a nu-i lua scaunul. Ponta degeaba te mai zbati pt PSD atat cat lasul asta e presedintele partidului, dar vin alegerile si atunci va vedea cat mai ia, acum a avut noroc ca ai facut tu campanie”. Serban Iancu Papacocea: „Am spus in repetate randuri faptul ca faceti o mare greseala, domnule Ponta, prin asocierea cu astfel de personaje insalubre precum Liviu Dragnea”.
UPDATE/Numărul mesajelor, cu tot cu replici, a trecut bine de 1000!
Sunt deja 300 de astfel de mesaje după ce, la prima oră a dimineții, pe site-ul unde își varsă Penalul elucubrațiile a apărut o așa-zisă știre pe „surse” despre faptul că Penalul a fost acuzat de Liviu Dragnea, într-o ședință a partidului, ca este unul dintre inamicii PSD. Imediat, ce surpriză!, Penalul s-a dat lovit în dragostea de PSD și l-a acuzat pe Dragnea că îi face o mare nedreptate judecându-l în acest fel! Și a slobozit un text pe contul de Facebook în care și-a căinat soarta de om sensibil și iubitor de partid... Ghilimelele nu le mai punem, de scârbă! Deci Penalul n-are liniște, vrea în continuare un motiv să plece așa cum s-a spus de mai mult timp. Dar vrea s-o facă a la grande, cu scandal și cu Dragnea vinovat!
Textul Penalului:
„Sunt foarte dezamăgit și supărat DACĂ această știre e adevărată și cu adevărat Liviu Dragnea mă vede pe mine și pe liderii ALDE ca pe dușmanii PSD.
Pe lângă faptul că o asemenea idee este neadevărată și nedreptă (după ce toată viața mea politică am activat doar în PSD și după ce m-am luptat pentru PSD ca pentru familia mea, iar Daniel Constantin și Călin Tariceanu au fost mereu aliați corecți și de încredere) cred că este și o mare greșeală - adversarii adevărați ai PSD sunt cei de la noul PNL și cei care au vrut mereu distrugerea PSD și a liderilor săi!
Dacă într-adevăr Liviu Dragnea ar gândi așa atunci la Cotroceni trebuie deschisă șampania! Eu sper însă că a fost doar o informație "pe surse" care se va dovedi neîntemeiată.”
Și reacțiile trepanaților:
Gabriela Otilia Opritoiu Asa cum au distrus adevaratul PNL,determinandu-l pe d-ul Tariceanu sa demisioneze din partid si sa porneasca singur de la zero,acum "lucreaza"la distrugerea PSD-ului cu ajutorul lui Dragnea,care este orbit de dorinta bolnava de ajunge prim ministru.Eu nu inteleg insa un lucru,si anume:memebrii PSD-ului nu realizeaza pericolul care-i paste,nu au exemplul PNL-ului?
Constantin Ionescu Dl Dragnea, un cameleon,om fals. cu doua fete chiar mai multe. Ponta sa nu aibe incredere in el.
Constantin Ionescu Oghii al tradeaza, are privirea parsiva
Liliana Agapie Dragnea este parsiv! Membrii PSD văd ce face dragnea însă speră că e o tactică
Costea Dana din pacate realizam ce se intampla ......sa vedem ce putem face....eu vb doar in numele meu acum......si eu sunt la fel de dezamagita
Gabriela Otilia Opritoiu Costea Dana sincer nu stiu ce sa votez.As vota PSD pentru ca e partidul in care d-ul Ponta a investit tot ceea ce a avut d-lui mai bun.Dar cum pot face asa ceva cand omul care si-a dedicat parte din viata in slujba acestui partid,este dat deoparte de i...See
Ion Blestemul traicenu nu este un domn este un bou care a facut pe ea de doctrina liberala pt osul gras de la sefia senatului.
Elena Maresescu Și totuși, în PSD nu există doar Dragnea,ceilalți ce fac, nimeni nu ia atitudine ,nu este niciunul nemulțumit de atitudinea acestui Dragnea? Eu cred că 'rufele se spală în familie',o discuție între cei doi, ar fi de mare ajutor în momentul ăsta! Nu de...See More
Stefan Samosi ion blestemul esti cam blestemat si-n scris si-n gramatica.
Piloncea Iosif Poate ai vrut sa zici de blaga

Elisabeth Ellis Elena Maresescu Credeti ca domnul Ponta nu a avut discutii cu cameleonul Dragnea ?De dragul PSD-lui a tot tacut ,dar pana cand sa taca ?
Costica Spasenie Victore, tu nu vezi că Liviu Dragnea s - a dat de partea lui Iohanis, el va distruge PSD-UL. Pune și formează un partid de stânga, cu oameni tineri și deștepți și lasă - l pe Dragnea. Dacă el a supt la pieptul lui Basescu, are caracterul lui.
Doru Caraciuc cea mai buna idee ! felicitari domnule costica !!
Iamandi Vicentiu ...eiiii...poate nu chiar la piept...!

Iordan Ionut Iamandi Vicentiu , putin mai jos

Trusca Mioara daca isi face partid ponta voi merge pe mana lui eu cred in el este un bun politician si un adevarat roman asta daca il lasa D N A

Mark Mircea Toate partidele sunt intesate cu oameni tineri si "destepti"! Nu vreti sa facem un partid din oameni tineri si batrani , dar CINSTITI !!!

Vorel Eduard Modan Tehica HAZNA, Costica Spasenie... sau a Cameliei Voiculescu in orice caz. ZICTIMIZAREA da roade. Nu va mai victimizati. Scenariul este vechi... voi cautati PROST NOI....

Costica Spasenie Ce să faci cu incompetenții astia Viorel Vorel Eduard Modan , tu nu vezi că ne duc la vale, numai cu faima de Bruxelles nu poți să conduci o țară. Astia au venit cu lecția învățată, pentru a ne ucide. Dacă ai vedere buna, poți vedea. Eu cred că tu ai vedere buna, dar ai alte scopuri.
Deme Angela Așa și este! Jocul pe care îl face Dragnea e previzibil de multa vreme precum moartea! Sperând sa scape de condamnare a făcut jocul binomului. N-a scăpat. Acum spera ca nu se va alege cu o alta condamnare! Se înșeală. Chiar dacă acel dosar al referendumului
Vlad Alexandru Mai sunt si stiri care manipuleaza, mi-e greu sa cred ca un om care s-a zbatut pentru PSD si pentru romani din functiile pe care le-a ocupat, poate fi catalogat dusman, asta inseamna ca PSD nu a invatat nimic din greselile trecutului.

Ciprian Miron singuru dusman din PSD e Liviu Dragnea,un om parsiv si las ,a indepartat din partid toti politiccieni buni,pt a n-ui lua scaunu,Ponta degeaba de mai zbati pt PSD atat cat lasu-l asta e presedintele partidului,dar vin alegerile si atunci v-a vedea cat mai ia,acum a avut noroc ca ai facut ttu campanie,
Gheorghe Dobrin Si totusi,cred ca sampania nu ar trebui consumata toata.A-ti avut prea mare încredere în Crin,în Dragnea,Zgonea.....si noi am zis ca d-voastra.Sacrificiul a fost si este destul de mare ,si de aici în colo va trebui sa vedeti si sa va orientati bine ce e de facut,si în cine sa aveti încredere.Nu va descurajati,timpul le va rezolva pe toate.Suntem alaturi si tinem de cel mai bun politician,VICTOR PONTA.

Vlad Ioan Mitu Domnule Ponta leii gata sa va atace sunt si vor fi peste tot. Ceea ce trebuie sa faceti dumneavoastra este sa nu intrati gresit in acest joc, in aceasta schema bine pregatita in care anumiti indivizi asteapta cel mai mic gresit pas pentru a profita si ...See More
Bogdan Valceanu Draga Victor Ponta.....din păcate ești mai chior.....decât "CHIORUL" ( traian băsescu).
Ti-am mai zis si iti repet.Esti un om politic bun înconjurat numai de hahalere.Nu ai oameni buni lângă tine, oameni din popor, oameni neatinsi de corupție sau de faima politicii.
Drangnea iti poartă sambetele de vreo 2 ani.Toată lumea vede asta, numai tu nu.
Prundeanu Daniel Cristian Am intrat în PSD pentru că te simpatizez pe tine Ponta,fără tine partidul nu există,pleci tu,plec si eu,chiar dacă eu sunt un simplu membru,dar ca mine sunt multi,iar mulțimea aduce voturile.
Florin Mehedinţi Noi,românii patrioţi,am votat şi vom vota pentru Victor Ponta şi pentru ACEA PARTE din PSD care-a scos ţara din prăpastia în care-a aruncat-o băsescu ,prin uneltele lui. P. S. D. nu e Liviu Dragnea! Puterea stă în mâinile noastre,în votul nostru,în forţa noastră de-a le impune DORINŢA noastră!
Radulescu Horatiu S-a folosit de capitalul de imagine de care dispune Ponta in campania de la locale,iar acum încearcă să-l scoată in decor!
Virginia Popescu Degeaba sinteti dezamagit acuma,trebuia sa dati cu el de pamint atunci! Noi si multi altii v-au atentionat asupra adevaratei lui fete,nu ne-ati crezut! De fapt el va statea in preajma ca sa va urmareasca si sa va loveasca din plin! Acuma el chiar si-a ...See More

Venti Brebenel Acest Dragnea este un fel de cameleon , si mare ghinion pentru PSD . Dragnea nu a dat randament in PSD din potriva este un pierzător a pierdut toate campaniile, așa ca domnule PONTA nu va mai blazați pe trădătorul de Dragnea .

Alex Cristian Nu mai înțeleg PSD-ul...cum pot sa tina în fruntea partidului unul ca Dragnea care a fost condamnat pentru fraude electorale...nu nu nu pot sa înțeleg asta....nu vreau sa mai aud de psd în viata mea...niște hoți prin prisma faptului ca aveți un condamnat ptr fraude electorale în fruntea partidului!!!!!
Chiori mai sunt romanii doamneeeee
Udrescu C-tin ...........Victoreeee , cred ca este momentul sa meditezi la tot ce se intampla la varful PSD-lui , Dragnea o iubeste mai mult pe Bombonica decat pe tine . ALDE , cu Ponta si Tariceanu la timona ar avea un vant prielnic la pupa. O politica cu adevarat ,,liberalo-sociala ,, ar fi benefica Romaniei. Sa nu uiti ce ne-a promis la Bucuresti prim ministru Chinei , .................!!!?

Camelia Sztoika Divide et impera! Sistemul lucrează și la distrugerea PSD-ului. Se reia scenariul de la dizolvarea USL-ului când i-au învrăjbit pe Antonescu cu Ponta. Iar din această gâlceavă vor câștiga d-alde Ciolos, Nicușor Dan și alți securiști.

Costea Dana eu am intrat pt dumneavoastra in PSD,l-am votat pe Dragnea atunci la alegeri doar pt ca nu am avut alta varianta,am facut campanie pt locale in fiecare zi ,dar daca Dragnea se dovedeste a fi un excroc eu nu mai particip la viitoarele alegeri parlamentare ...si ies si din partid

Emilia Birzu distrugerea PSD-ului vine de la Dragnea care se vrea in functii cit mai mari , a facut tot sa va indeparteze din functiile avute , acum va vrea plecat si din PSD, sper ca la viitorul Congres sa nu mai fie presedinte al acestui partid
Marius Stan Sper ca e doar o intoxicare,dar oricum ar fi,Dragnea nu este omul in care sa avem incredere.Mai votez PSD-ul doar pentru ca Ponta e inca acolo impreuna cu alti cativa membrii de calitate si alianta cu Taricenu.Dragnea nu poate si nu merita sa conduca acest partid..
Angi Sasha Bre,nea Dragnea!...bre,ti s-a urit cu voturile???crezi ca sint multe???...eu, ca prostul de roman,am perceput cresterea economica pe guvernarea Ponta+ALDE+PC+UNPR unde am asimilat PSD-ul in PONTA,asa ca vezi cum iti bei cafeaua,adica cu cine,pentru ca la o scindare PSD,....tu ramii cu ALINUTA si BLAGA.
Patru Liviu Simplu pt Ponta...își ia după el toți oamenii de bună credință din PSD, în special cei din guvernul său și se muta la ALDE!!! Iar dacă PSD nu se trezește, să alunge acest escroc ordinar(dragnea)...in toamnă vor lua în jur de 20%.
Ionutz Sibelius Dragnea te-a sapat, iti da cu sutul in fund in fiecare zi, tu nu, Batman, Batman...Cati ochi iti trebuie sa vezi? Esti unde esti din cauza prietenilor, Voicu te-a avertizat, n-ai vrut sa intelegi. Dragnea o sa sfarseasca si el, daca tu pleci din parti...See More

Adriana Lung Salut ! ...știți cum este cu facerea de bine ... Dar în viitorul apropiat vom vedea cine este el , cu adevărat ... Nu mai este mult pînă la alegerile din toamnă .
Lucia Ionascu Nu Dragnea este vinovat, vinovatul principal esti dumneata ca ai plecat si l-ai lasat la conducerea PSD. Daca as fi simpatizant PSD, as spune ca ai tradat acest partid lasandu-l in voia soartei
Aurel Nedelcu Victore, baiatul asta de militian nu-mi inspira incredere nici cit negru sub unghie! Noroc cu condamnarea asta ca altfel nu-i dadeati cu prajina la nas!
Ispas Marcela Dl Dragnea mie personal m-i se pare un om cu mai multe fete. Se schimba la fata si in gandire dupa cum ii este bine dansului.Este doar o parere. Cred ca in ultima perioada ati stat pe randurile din spate ale partidului si nu prea va avantajeaza aceasta pozitie. Pacat.

Serban Iancu Papacocea Am spus in repetate randuri faptul ca faceti o mare greseala, domnule Ponta, prin asocierea cu astfel de personaje insalubre precum Liviu Dragnea.
Vancza Ludovic ...Cand ati dat cu piciorul in USL si in Crin Antonescu....ati inceput sa daramati incet dar sigur PSD-ul.Inca nu ati fost recompensati suficient in acest sens de electorat.Dar...urmeaza..la toamna...
Nicolae Baies Nu mai e același PSD de când a intrat pe mâna teleolteanului asta prefăcut si penal, aveam oarecare tendința de stânga, acum și cu pupat de mâini, slugarnicie pe fata, Dragnea nu știi ce dracu mai cloceste, case regale, alianțe cu adversarii, mi se face scârbă !
Ioana Ionita PSD TREBUIE SA ISI DEA SEAMA CA DACA NU ERATI DUMNEAVOASRTA ACOLO NU CASTIGAU ALEGERILE
Petronela Constandache Domnul L. Dragnea ne arata de foarte mult timp ce bun "balerin"este. Dansează foarte bine pe muzica de K.W. Iohannis.
Mariana Margarit Dragnea vrea sa distruga PSD- ul si daca pesedistii nu vad asta in curand va fi burghezia la putere ,Dragnea este un burghez , se da pe langa Iohanis si Ciolos ca sa- si atinga scopurile personale este o persoana cu mai multe fete ,domnule Ponta avet...See More
Valentina Vacaroiu Oameni buni nu uitați că PSD-UL a fost reînviat de Victor Ponta...ați uitat că până la venirea lui Victor Ponta în prima linie, am fost invadați de PD-L, actualul PNL.
Dacă Victor Ponta v-a pleca din PSD, PSD-UL se v-a destrăma, ăsta urmărește domnul Dragnea?
Peste tot PSD-UL este asemănat cu Victor Ponta, nu aud pe nimeni să spună nimic de Dragnea, asa că nu cred ca Victor Ponta să fie dușmanul PSD-ULUI.
Roman Druța Diversiunea lui Dragnea vândut cu Blaga ,Alinuta împiedică schimbarea ,nu a lui Iohanis spre alta vânzare , a partidelor tinere pentru tineri ...
Sinan Simi Ziadin Dragnea trebuie dat jos ca altfel se duce de rapa PSD-ul.Acest om joaca la mai multe capete.

Vasile Olteanu Este claar ca lumina zilei, că Dragnea, este şantajabil. Cine ia văzut domeniile din Alexandria, îşi dă seama cu uşurinţă, că acolo, nu este rezultatul unei munci cinstite. Pentru aşi salva pielea, face jocurile lui Iohanis şi nu numai. Acest om a fost...See More
Georgi Geo Daca Ponta nu mai e la Psd o sa aveti voturi din parti Dragnea cu toata dragostea tu nu esti psd asa cum este Ponta identificat cu Psd despreAlde bv lor abia astept sa i votez dupa ce toata viata am votat doar Psd din proprie initiativa !!!
Mia Vanut In psd sunt multi oameni de buna credinta , oare ei nu vad ?D.le Ponta alaturati.va de d.l Tariceanu ,un om de mare curaj si corect Psd .sti Treziti.va pina nu e prea tirziu

Rodica Licuta D-LE Ponta eu cred că știrea este falsă , scoasă de securiștii tov. Iohanis care au ca scop eliminarea d-stra de pe scena politică, de a băga gâlceavă între PSD și ALDE, si manipularea grosolană a populației! Securiștii lui Base sunt în acțiune: numai prin dezbinare se poate conduce !
Petru Băescu Ponta fi atent , ca nu e basm ! Dragnea are misiunea de a distruge stanga romaneasca . Noi majoritatea , in tine si Tariceanu avem speranta .

Bortan Tuca Dragnea este un om pervers la ridicat pe ponta cit timp a avut nevoie de el ca datorita lui ponta dragnea a cistigat si acum da vazut iara mare si nu mai are nevoie de el ce jocuri face sai fie rusine faca este asa
Marin Maca eu cred ca in psd sunt oameni care stiu ce se petrece si nu cred ca il vor lasa pe dragnea sa duca partidul in mocirla
Cristiana Nicolae Dragnea e cel mai mare dusman al PSD-ului.El intelege ca toata lumea a votat la locale V.Ponta si de aceea vrea sa scape de el,considerandu-l un pericol pentru pozitia lui.
Maryc Mami Dragnea,in micimea lui,distruge PSD,dand vina pe altii,pacat,foloseste partidul,face pe plac jupanului de la Cotroceni pentru a scapa de ceva sau i sa promis,ca lui Geoana,ca va fi numit priministru,cred ca la daramarea guvernului Ponta a avut si el o contributie.
Gheorghe Ghita Dragă VICTOR nu vezi ca acest nimic din Telemorman este muşuroi de c...t pune osulu la muncă căci noi îţi suntem aproape atrage PSD lângă tine şi guvernează ţară din nou,toţi ăştia o distrug pas cu pas.

Ana Anisoara Ce faci Dragnea te vinzi ca Iuda ce nemernici sunteți faci cum a facut Antonescu de a vândut USL .Daca este asa toți care este alături lui Ponta aliniativa cu Ponta si Tăriceanu .
Margareta Ocneanu Dragnea trebuie sa inteleaga ca fara Victor Ponta, acum PSD, nu ar fi existat acum pe primul loc.
Felicia Farcas Dragnea a fost pus la sefia PSD de domnul Pont si acuma il considera dusman...rusine mare!
Deme Angela Chiar dacă acel dosar al referendumului a fost un dosar politic în secunda doi trebuia sa demisioneze pentru ca acum el este cel care vulnerabilizeaza psd-ul! Dar nu se va întâmpla asta pentru ca este avid de putere! Până psd-ul rabdă asta e: ce-si face omul cu mana lui e lucru manual!